Dịch vụ
ĐÀO TẠO

Dịch vụ
Đào tạo

Đồng hành cùng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia VTC NETVIET đuợc Bộ TT & TT giao nhiệm vụ Tập huấn bồi dưỡng truyền thống nâng cao nhận thức , đào tạo kiến thức kỹ năng Số cho cán bộ chính quyền , doanh nghiệp và người dân qua nền tảng Kỹ năng số Quốc gia MOOCs | Quyết định số 146 / QĐ - TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề “ Nâng cao nhận thức , phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 , định hướng đến năm 2030 " và Quyết định số 608 / QĐ - BTTTT về kế hoạch triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà ( Massive Open Online Course - MOOCs ) phổ cập về kỹ năng số ).

  • Các chương trình đào tạo đa dạng liên tục được cập nhật bao gồm tư duy , năng lực lãnh đạo , kỹ năng mềm trong thời đại số , kỹ năng cá nhân đến phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức
  • Khảo sát nhu cầu đào tạo để xác định dùng mục tiêu đào tạo . Thiết kế xây dựng khung chương trình học liệu bài giảng . 
  • Sản xuất học liệu số , bài giảng điện tử các định dạng . 
  • Tổ chức đào tạo nhiều hình thức học trực tiếp , hoa từ xa , học trực tuyến , học thực tế , học tập qua tập huấn hội thảo webinar ... 
  • Đánh giá phân tích hiệu quả chương trình đào tạo và phát triển

Đăng ký nhận tư vấn ngay

VTC NetViet cung cấp những giải pháp chuyển đổi số, truyền thông và xây dựng thương hiệu cho đa dạng nhóm khách hàng mục tiêu từ các tổ chức cơ quan nhà nước cho đến khối SMEs.