Dịch vụ
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CĐS

Dịch vụ
Giải pháp công nghệ CĐS

Tìm kiếm và phát triển các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong đa dạng lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp truyền thống, sự hình thành của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thiết kế website, cổng thông tin và các nền tảng số quản trị doanh nghiệp 4.0, nền tảng cho chuyển đổi số các ngành lĩnh vực. Vận hành dịch vụ cổng thông tin, cơ sở dữ liệu.

Cho thuê dịch vụ phần mềm và vận hành kỹ thuật.

Đăng ký nhận tư vấn ngay

VTC NetViet cung cấp những giải pháp chuyển đổi số, truyền thông và xây dựng thương hiệu cho đa dạng nhóm khách hàng mục tiêu từ các tổ chức cơ quan nhà nước cho đến khối SMEs.