Dịch vụ
Tư vấn chiến lược truyền thông

Dịch vụ
Tư vấn chiến lược truyền thông

Hợp tác với Bloom Consulting đơn vị phát triển thương hiệu cho chính phủ và chính quyền địa phương trên khắp thế giới, cung cấp các dịch vụ tư vấn sáng tạo và các công nghệ ưu việt để đo lường các chỉ số phát triển thương hiệu.

VTCNetviet đã tư vấn xây dựng chiến lược cho Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Quảng Ngãi…và nhận được sự ủng hộ đồng thuận rất cao từ HDND, UBND, đại diện Sở, ngành địa phương trong cả nước. Thông qua chiến lược, kế hoạch truyền thông cho phép chính quyền quản lý và kiểm soát tốt hơn hình ảnh của cơ quan nhà nước và địa phương mình với đối tượng truyền thông mục tiêu, giúp thu hút đầu tư, du lịch, thương mại và nguồn nhân lân, tăng lợi thế cạnh tranh.

Đăng ký nhận tư vấn ngay

VTC NetViet cung cấp những giải pháp chuyển đổi số, truyền thông và xây dựng thương hiệu cho đa dạng nhóm khách hàng mục tiêu từ các tổ chức cơ quan nhà nước cho đến khối SMEs.