Sứ mệnh của chúng tôi

Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Netviet là thành viên thuộc Tổng công ty VTC – Bộ Thông Tin & Truyền Thông.

Tầm nhìn
Trở thành công ty công nghệ và truyền thông hàng đầu về chuyển đổi số, cung cấp nền tảng số đa quốc gia, kiến tạo và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh và hệ sinh thái giáo dục mở.
Sứ mệnh
Trở thành “người dẫn đường”, tiên phong quá trình Chuyển Đổi Số tại Việt Nam. Là nền tảng kết nối và truyền thông số với vai trò phổ cập, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số toàn dân, góp phần xây dựng xã hội số văn minh, hiện đại mang tính toàn cầu.

Giá trị cốt lõi
 • Con người
 • Công nghệ
 • Giáo dục
 • Truyền thông

Những con số ấn tượng

100

Quốc gia
Chuyển giao công nghệ cho Campuchia

63

Tỉnh thành

15M+

Lượt tiếp cận

5000M+

Doanh nghiệp là đối tác 

Dịch vụ

 • 01 Đào tạo kỹ nắng số
 • 02 Tư vấn chiến lược truyền thông
 • 03 Sản xuất nội dung số
 • 04 Giải pháp công nghệ
 • 05 Tổ chức sự kiện
 • 06 Số hoá di tích và du lịch
 • 07 Đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp
 • 08 Truyền hình truyền thông đa phương tiện
 
 

Nền tảng số

 • ONETOUCH
 • VIETCHANE
 • VIETNAM TRAVELLOG
Nền tảng số quốc gia về lĩnh vực giáo dục – ONETOUCH

Sở hữu khóa học trực tuyến đại chúng mở – Moocs kết nối trong lĩnh vực giáo dục cùng không gian và kho dữ liệu số khổng lồ

Trung tâm đổi mới sáng tạo – VIETCHANE

Tìm kiếm và phát triển các giải pháp chuyển đổi số đa lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp truyềnthống

Nền tảng du lịch thông minh – Vietnam travellog

Ứng dụng du lịch thông minh là Giải pháp quảng bá du lịch hữu hiệu cho địa phương

Đối tác chiến lược

Tìm hiểu thêm về dịch vụ