Trái phiếu doanh nghiệp là một hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp bằng cách phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư. Đây là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa có đầy đủ kiến thức về trái phiếu doanh nghiệp và vẫn còn nhiều thắc mắc liên quan đến loại tài sản này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải đáp một số thắc mắc phổ biến về trái phiếu doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Trái phiếu doanh nghiệp là một loại giấy nợ mà doanh nghiệp phát hành cho nhà đầu tư để huy động vốn. Đây là một hình thức tài chính phổ biến và đang ngày càng được ưa chuộng bởi các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Trái phiếu doanh nghiệp thường có mệnh giá cố định và thời hạn trả vay có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Người đầu tư mua trái phiếu sẽ nhận được lợi tức từ lãi suất mà doanh nghiệp cam kết trả. Ngoài ra, trái phiếu doanh nghiệp thường được đánh giá theo khả năng trả nợ của doanh nghiệp và được xếp hạng tín dụng để đánh giá mức độ rủi ro cho người đầu tư.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Các loại trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam

Hiện nay, trái phiếu doanh nghiệp được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm:

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi (convertible bond): Đây là loại trái phiếu cho phép nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của công ty phát hành trái phiếu.
 • Trái phiếu không đảm bảo (unsecured bond): Đây là loại trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản của công ty phát hành trái phiếu.
 • Trái phiếu đảm bảo (secured bond): Đây là loại trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản của công ty phát hành trái phiếu.
 • Trái phiếu ưu đãi (preference bond): Đây là loại trái phiếu được ưu tiên trả tiền lãi và trả tiền gốc trước các loại trái phiếu khác khi công ty phát hành trái phiếu vỡ nợ.

Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Các đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp bao gồm:

 • Lãi suất cố định: Trái phiếu doanh nghiệp có mức lãi suất cố định được cam kết trả cho người đầu tư trong thời gian vay.
 • Thời hạn: Trái phiếu doanh nghiệp có thời hạn trả nợ cố định, thường từ vài tháng đến vài năm.
 • Phân phối rộng: Trái phiếu doanh nghiệp có thể được phân phối rộng rãi đến nhiều nhà đầu tư, cho phép doanh nghiệp vay tiền một lượng lớn từ công chúng.
 • Đánh giá tín dụng: Trái phiếu doanh nghiệp thường được đánh giá theo khả năng trả nợ của doanh nghiệp và được xếp hạng tín dụng để đánh giá mức độ rủi ro cho người đầu tư.
 • Thanh toán ổn định: Trái phiếu doanh nghiệp thường được coi là một khoản đầu tư ổn định, vì người đầu tư có thể nhận được lãi suất hàng năm và được bảo đảm trả lại vốn ban đầu vào ngày đáo hạn.
 • Tính linh hoạt: Doanh nghiệp có thể sử dụng trái phiếu để vay tiền với các khoản vay có mức lãi suất thấp hơn so với các khoản vay thông thường, và có thể sử dụng tiền vay để phát triển kinh doanh và đầu tư.
Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Lợi ích khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Thu nhập cố định và ổn định: Người đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi ích lãi suất cố định và ổn định trong suốt thời gian nắm giữ trái phiếu. Điều này giúp cho người đầu tư có thể tính toán được lợi nhuận chính xác và phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình.
 • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Trái phiếu doanh nghiệp là một lựa chọn đầu tư tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư, giúp giảm thiểu rủi ro trong tài khoản đầu tư.
 • Tính thanh khoản cao: Trái phiếu doanh nghiệp có tính thanh khoản cao, cho phép người đầu tư bán trái phiếu và thu hồi vốn dễ dàng.
 • Bảo đảm an toàn vốn: Người đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có thể yên tâm về việc bảo đảm an toàn vốn vì chúng thường được bảo đảm bởi tài sản hoặc được đánh giá tín dụng cao.
 • Thuận lợi cho những người đầu tư có tầm nhìn dài hạn: Với những người đầu tư có tầm nhìn dài hạn, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp là một lựa chọn tốt để giữ vững giá trị vốn trong thời gian dài.
 • Tính linh hoạt: Trái phiếu doanh nghiệp có tính linh hoạt trong việc chuyển đổi sang cổ phiếu hoặc tái cấp vốn, giúp cho doanh nghiệp có thể sử dụng trái phiếu để tăng cường nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của mình.

Phân biệt trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và tiền gửi

Trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và tiền gửi là các loại tài sản khác nhau trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, và có những điểm khác nhau sau đây:

Trái phiếu doanh nghiệp là một khoản đầu tư đòi hỏi một khoản vay ban đầu từ người đầu tư cho doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp có nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của mình. Ngược lại, cổ phiếu là một khoản đầu tư cho phép người đầu tư sở hữu một phần sở hữu của doanh nghiệp và chia sẻ lợi nhuận của doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất cố định trong khi cổ phiếu không có lợi suất cố định và chịu rủi ro hơn.

Tiền gửi là một khoản tiền mà người đầu tư gửi vào ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để nhận lãi suất trả lại. Tuy nhiên, tiền gửi không có lợi suất cao như trái phiếu doanh nghiệp và không được bảo đảm như trái phiếu của doanh nghiệp.

Tính thanh khoản của ba loại tài sản này cũng khác nhau. Trái phiếu doanh nghiệp có thể được bán lại trên thị trường trái phiếu, cổ phiếu có thể được bán lại trên thị trường chứng khoán, trong khi tiền gửi có thể rút ra một cách dễ dàng.

Rủi ro của ba loại tài sản này cũng khác nhau. Trái phiếu doanh nghiệp thường có rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu vì lợi suất của chúng được bảo đảm, trong khi cổ phiếu có rủi ro cao hơn vì lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tiền gửi có rủi ro thấp hơn so với trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu, nhưng lại không có lợi suất cao như hai loại tài sản kia.

Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Phân biệt trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ

Trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ là hai loại trái phiếu khác nhau. Dưới đây là những điểm khác biệt giữa hai loại trái phiếu này:

 • Đơn vị phát hành: Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi các doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty đại chúng, trong khi trái phiếu chính phủ được phát hành bởi chính phủ.
 • Nguồn vốn: Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để huy động nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi trái phiếu chính phủ được phát hành để huy động nguồn vốn cho các hoạt động của chính phủ, chẳng hạn như xây dựng cơ sở hạ tầng, trang trải chi phí tài chính của chính phủ, hoặc trả lãi suất nợ công.
 • Rủi ro: Trái phiếu doanh nghiệp thường có mức rủi ro cao hơn so với trái phiếu chính phủ vì doanh nghiệp phải chịu rủi ro về việc không thể trả nợ về thời hạn hoặc không đủ khả năng trả nợ lãi. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ được xem là tài sản có rủi ro thấp hơn bởi vì chính phủ thường được xem là một đơn vị có khả năng trả nợ cao hơn các doanh nghiệp.
 • Lợi suất: Thường thì lợi suất của trái phiếu doanh nghiệp sẽ cao hơn so với trái phiếu chính phủ vì mức độ rủi ro của nó cao hơn. Tuy nhiên, việc cân nhắc giữa mức độ rủi ro và lợi suất phải được đánh giá cẩn thận trước khi quyết định đầu tư vào loại tài sản nào.

Điểm khác biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu là hai loại tài sản khác nhau. Trong khi trái phiếu là một loại giấy nợ, cổ phiếu đại diện cho một phần sở hữu của công ty phát hành cổ phiếu đó. Những điểm khác biệt chính giữa trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu là:

 • Tính ổn định: Trái phiếu doanh nghiệp có tính ổn định cao hơn so với cổ phiếu, vì lãi suất và ngày đáo hạn của trái phiếu đã được xác định trước. Trong khi đó, giá cổ phiếu có thể biến động mạnh theo thị trường và hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quyền lợi chủ sở hữu: Cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông và có quyền nhận chia lợi nhuận của công ty, trong khi đó, trái phiếu chỉ có quyền nhận lãi suất và tiền gốc.
 • Mức độ rủi ro: Trái phiếu doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu, vì trái phiếu được đảm bảo bởi tài sản của công ty phát hành trái phiếu và được ưu tiên trả tiền lãi và tiền gốc trước khi công ty phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ vỡ nợ và mất tiền khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Kết luận

Trái phiếu doanh nghiệp là một hình thức đầu tư phổ biến, có tính ổn định cao hơn so với cổ phiếu và có mức độ rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải nắm vững các kiến thức cơ bản về trái phiếu doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư chính xác và tránh rủi ro đầu tư. Ngoài ra, cần đánh giá tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro để chọn lựa những loại trái phiếu doanh nghiệp có tiềm năng sinh lợi cao và an toàn.

Website: https://vtcnetviet.com/

Similar Posts