Chuyên Viên Quản Trị Kênh Youtube
share icon save icon
vtc-thumbnail-default
Ứng tuyển address icon
BTV Nội Dung Công Nghệ Số (Website, Nền tảng số quốc gia,…)
share icon save icon
vtc-thumbnail-default
Ứng tuyển address icon
TTS Kinh Doanh (P. Kinh Doanh B&C) – Có hỗ trợ lương và dấu thực tập
share icon save icon
vtc-thumbnail-default
Ứng tuyển address icon
CTV Tư Vấn Khóa Học (Thời Gian Linh Hoạt + Có Lương Cứng + Data, Điện Thoại Công Ty Cung Cấp Sẵn)
share icon save icon
vtc-thumbnail-default
Ứng tuyển address icon
Chuyên Viên Kinh Doanh (Lương Cứng Upto 15 Triệu)
share icon save icon
vtc-thumbnail-default
Ứng tuyển address icon